Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

Čo je to SAŠAP?

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianské združenie pôsobiace na území Slovenska už od roku 2009. Medzi jeho ciele patrí združovať študentov a absolventov študijného programu psychológia na jednotlivých univerzitách, za účelom vytvárania komunity na báze dobrovoľníctva, zápalu pre psychológiu, zodpovednosti, vzájomnosti a súdržnosti. Členovia združenia pod jeho vedením organizujú diskusie, prednášky, workshopy a podobné aktivity, ktorými sa snažia, pomocou svojich hostí a spoluorganizátorov, sprostredkovať psychologické poznatky študentom, záujemcom a širokej verejnosti, odbornej či neodbornej. SAŠAP taktiež patrí pod European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA), ktorá mu sprostredkúva sociálne kampane a celoeurópske možnosti angažovania členov (trénerské programy, kongresy a konferencie, medzinárodné meetingy).

Kto sme

Andrea Pačnárová
Prezident SAŠAP
Som študentkou magisterského stupňa v odbore psychológia na Prešovskej univerzite a súčasťou SAŠAPu som od prvého ročníka. Som za to nesmierne vďačná, nakoľko mi SAŠAP ponúkol nielen množstvo vedomostí, skúseností a možnosť zlepšovania svojich schopností, ale i priateľstvá s členmi, ktorým ďakujem nielen za spoluprácu, ale aj priateľstvo. Vzájomná spolupráca s nimi ma napĺňa spolu s pocitom, že to, čo robíme má zmysel nielen pre nás a iných študentov, ale i širokú verejnosť.
Bernadeta Homzová
Viceprezident pre interné záležitosti
Študujem psychológiu, aktuálne druhý ročník na magisterskom stupni, na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do pôsobenia aktivít v SAŠAP-e som sa zapojila ako druháčka, ako jedna z členov Trnavskej pobočky. Teraz sa snažím zveľaďovať pobočku v Trnave ako viceprezident SAŠAP. Vždy som túžila vidieť zmysel vo veciach, ktoré robím. Aj keď mám toho občas veľa, stále som rada, keď môžem prispieť svojou prácou a taktiež ak môžem získavať mnohé, nové skúsenosti. SAŠAP mi práve tieto veci ponúka a okrem toho aj spoluprácu s ľuďmi, ktorí to vnímajú podobne.
Samuel Vladimír Sedlák
Viceprezident pre externé záležitosti
Aktuálne som poslucháčom na Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde tretím rokom študujem psychológiu. O SAŠAP-e som sa dozvedel hneď na začiatku môjho vysokoškolského štúdia. Táto organizácia (a najmä obrovský potenciál, ktorý v sebe ukrýva) na mňa razom zapôsobili, preto som neváhal a stal sa jeho súčasťou. Dnes môžem povedať, že to bolo jedno z tých dobrých rozhodnutí, ktoré som vo svojom živote urobil. Pre mňa je totiž SAŠAP takpovediac druhá rodina.
Katarína Dočárová
Vedúca pobočky SAŠAP Nitra
Po nesprávnom výbere vysokej školy a roku utrpenia som sa v roku 2020 dostala na Univerzitu Konštantína Filozofa, kde aktuálne študujem svoju vysnívanú psychológiu. Členkou SAŠAPu som sa stala už v prvom semestri a bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Nie len, že mi SAŠAP ponúkol možnosť angažovať sa do organizácie rôznych eventov, ale takisto mi pomohol nadviazať nové kamarátstva a stať sa členom pevne zomknutého kolektívu. Mojou úlohou je viesť tím úžasných ľudí, ktorí sa v priateľskej atmosfére spoločne podieľajú na organizácií a uskutočňovaní prednášok a rôznych akcií a na vytváraní čo najideálnejších podmienok pre budúcich členov SAŠAPu.
Tamara Selecká
vedúca pobočky SAŠAP Bratislava
Študujem psychológiu , aktuálne tretí ročník na bakalárskom stupni na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovaním psychológie si plním svoje sny, ktoré pramenia už z útleho detstva. Do Sašapu som sa zapojila vo svojom druhom ročníku s cieľom rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti ako študentka psychológie. Členstvo v Sašape mi dalo nie len motiváciu sa ďalej rozvíjať ako jednotlivec, ale aj možnosti zapojiť sa do rôznych aktivít, spoznať množstvo inšpiratívnych ľudí a vidieť ako reálna tímová spolupráca funguje, vyzerá a môže sa rozvinúť do priateľstva a produktivity zároveň. Ako vedúca Bratislavskej pobočky chcem svojim tímovým hráčom/ hráčkam aj tým budúcim, ponúknuť tu istú priateľskú atmosféru, priestor kde sa môžu prejaviť ako mne druháčke túto možnosť Sašap ponúkol a neustále ponúka.
Patrícia Eštvanová
Vedúca pobočky SAŠAP Prešov
Som študentkou magisterského stupňa v odbore psychológia na Prešovskej univerzite. Takmer od začiatku bakalárskeho štúdia aktívne pôsobím v SAŠAPe. Zaujalo ma, že sa snaží o šírenie informovanosti o duševnom zdraví a že je dobrovoľníckou organizáciou. Sama som totiž ešte pred vstupom do SAŠAPu pôsobila a doteraz pôsobím ako animátor-dobrovoľník pri práci s deťmi a mládežou v rámci cirkevnej organizácie. Ako členka a teraz ako vedúca pobočky si prajem, aby sme spoločne so svojimi kolegami efektívne prispievali k šíreniu poznania psychológie a som vďačná, že vďaka SAŠAPu mám možnosť prispievať k dobrej veci, rozvíjať seba a naväzovať krásne priateľstvá.
Viktória Kollárova
Vedúca pobočky SAŠAP Košice
Momentálne som študentkou druhého ročníka na UPJŠ v Košiciach. V SAŠAPE som rok a po ročnom pôsobení som sa rozhodla posunúť sa vyššie - na vedúcu pobočky. Vnímam to ako skvelú príležitosť ďalej šíriť povedomie o duševnom zdraví formou workshopov, eventov a spoluprác. Vďaka SAŠAP-u mám možnosť spoznať nových ľudí, s ktorými máme rovnaké záujmy. Teším sa na ďalšiu prácu s mojimi šikovnými kolegyňami a kolegami.
Stela Šoganičová
Vedúca pobočky SAŠAP Ružomberok
Som študentkou magisterského štúdia v odbore psychológia na filozofickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku a taktiež vedúcou pobočky SAŠAP-u. Keďže pobočka u nás bola založená len nedávno, tak postupne s členmi rozbiehame jej chod a informujeme verejnosť o problematike duševného zdravia pomocou prednášok alebo v tejto dobe online seminárov ako i ďalších aktivít. SAŠAP mi ponúka získavanie nových skúsenosti, zručností a zážitkov, prináša mi možnosť spoznávať stále nových ľudí, vytvárať priateľstvá na celkom Slovensku a vďaka tejto organizácii mám možnosť byť spolu s našim tímom na pobočke súčasťou skvelých projektov v našej psychologickej oblasti.
Gabriel Hambalko
Vedúci pobočky SAŠAP Trnava
Psychológia ma zaujala už v detstve a dnes mám tú možnosť ju študovať na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. K SAŠAPu ma viedla vízia sebarozvoja a entuziazmus - chuť spraviť niečo pre rast asociácie tohto typu. Je to pre mňa miesto, kde nájdem nie len ľudí nasmerovaných tou istou cestou psychológie ako ja, ale aj ľudí, ktorí sú ochotní a schopní venovať svoj čas sprostredkovaniu informácií o psychológii širšiemu obecenstvu aktívnym a skutočne záživným spôsobom.
Viktória Mamatejová
Vedúca pobočky SAŠAP Banská Bystrica
Som študentkou druhého ročníka bakalárskeho stupňa na pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Psychológia bola pre mňa jasnou voľbou už na základnej škole. Hoci by si mnohí mohli myslieť, že som extrovert, práve naopak si najviac užívam čas strávený doma pri káve a dobrej knihe. Mimo kníh mám rada strávený čas v prírode a s mojimi najbližšími. Taktiež sa rada zapájam aj do dobrovoľníckych aktivít. V budúcnosti by som sa popri práci (dúfajme, že psychologičky) rada venovala aj canisterapií.

Galéria

Kontakt

Všetky aktuálne informácie o našom fungovaní, súťažiach a podujatiach nájdete na našom oficiálnom Facebooku
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Subcode: 460
© 2021 sasap.org - Všetky práva vyhradené