Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

Čo je to SAŠAP?

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianské združenie pôsobiace na území Slovenska už od roku 2009. Medzi jeho ciele patrí združovať študentov a absolventov študijného programu psychológia na jednotlivých univerzitách, za účelom vytvárania komunity na báze dobrovoľníctva, zápalu pre psychológiu, zodpovednosti, vzájomnosti a súdržnosti. Členovia združenia pod jeho vedením organizujú diskusie, prednášky, workshopy a podobné aktivity, ktorými sa snažia, pomocou svojich hostí a spoluorganizátorov, sprostredkovať psychologické poznatky študentom, záujemcom a širokej verejnosti, odbornej či neodbornej. SAŠAP taktiež patrí pod European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA), ktorá mu sprostredkúva sociálne kampane a celoeurópske možnosti angažovania členov (trénerské programy, kongresy a konferencie, medzinárodné meetingy).

Kto sme

Dagmar Majerechová
Prezident SAŠAP
Som študentkou doktorandského štúdia v odbore Psychológia zdravia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Do pôsobenia aktivít Sašapu som sa zapojila už v 1. ročníku svojho bakalárskeho štúdia ešte ako členka Trnavskej pobočky a neskôr sa spolupodieľala na chode novovznikajúcej Bratislavskej pobočky. Vďaka Sašapu som získala množstvo cenných vedomostí, praktických skúseností a zručností v organizovaní rôznych diskusií, workshopov ako i prednášok, ktoré využívam naďalej aj vo svojom štúdiu. Prostredníctvom Sašapu a jeho spolupráci s EFPSOU som mala možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie v Portugalsku ako aj kongresu na Cypre a tak spoznať i zahraničných vedeckých odborníkov zo psychológie a nadviazať množstvo nových kontaktov a priateľstiev so študentmi z rôznych európskych krajín. Som nesmierne vďačná, že som sa do Sašapu zapojila už v samotnom začiatku svojho štúdia a mohla rásť spolu s ním.
prezident.sasap@gmail.com
Viktória Mamatejová
Viceprezident pre interné záležitosti
Som študentkou tretieho ročníka psychológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pobočku v Banskej Bystrici som ako vedúca spolu s mojimi kolegami rozbehla v novembri 2021, nakoľko u nás na škole chýbala. Veľký potenciál vnímam najmä v sprostredkovaní informácii o psychológii nie len nám, študentom, ale aj širšej verejnosti. Som vďačná SAŠAP-u za možnosti a skúsenosti, ktoré mi ponúka a teším sa na ďalšie dni strávené v kruhu skvelých mladých ľudí s rovnakými/podobnými záujmami!
sasap.bystrica@gmail.com
Samuel Vladimír Sedlák
Viceprezident pre externé záležitosti
Aktuálne som študentom všeobecnej psychológie (magisterský stupeň) na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O SAŠAP-e som sa dozvedel hneď na začiatku môjho vysokoškolského štúdia. Táto organizácia (a najmä obrovský potenciál, ktorý v sebe ukrýva) na mňa razom zapôsobili, preto som neváhal a stal sa jeho súčasťou. Dnes môžem povedať, že to bolo jedno z tých dobrých rozhodnutí, ktoré som vo svojom živote urobil. Pre mňa je totiž SAŠAP takpovediac druhá rodina.
viceprezident.sasap@gmail.com
Viktória Kollárova
Vedúca pobočky SAŠAP Košice
Aktuálne som študentkou tretieho ročníka na UPJŠ v Košiciach. Do SAŠAP-u som sa pridala hneď na začiatku štúdia a po roku som sa stala vedúcou našej pobočky, ktorú vediem už druhý rok. Pôsobenie v tejto asociácii vnímam ako skvelú príležitosť ďalej šíriť povedomie o duševnom zdraví formou diskusii, prednášok a spoluprác. Vďaka SAŠAP-u mám možnosť spoznávať nových ľudí, s ktorými máme rovnaké záujmy. A taktiež sa naučiť mnoho vecí v rámci psychológie. Teším sa na ďalšiu prácu s mojimi šikovnými kolegyňami a kolegami.
sasap.kosice@gmail.com
Natália Gemzová
Vedúca pobočky SAŠAP Prešov
Som študentkou bakalárskeho stupňa v odbore psychológia na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a taktiež vedúcou pobočky SAŠAP-u. Členkou SAŠAP-u som sa stala pred necelím rokom s cieľom pracovať na Instagrame našej pobočky. Vďaka členskému zhromaždeniu, ktoré sa konalo začiatkom tohto akademického roka, som mala možnosť spoznať úžasných ľudí, ktorí SAŠAP tvoria. Inšpirovali ma k tomu, aby som zobrala miesto vedúcej pobočky, po mojej blízkej kamarátke, ktorej vďačím za všetko čo ma naučila. Som taktiež veľmi šťastná, že môžem viesť tak talentovaný a kreatívny kolektív, aký máme u nás na pobočke. Vďaka SAŠAP si postupne uvedomujem, že psychológia ponúka omnoho viac, ako by sa spočiatku zdalo. Preto mi cťou je tieto zaujímavé zákutia psychológie postupne prinášam na svetlo sveta v podobe rôznych diskusií, či workshopov, ktoré organizujeme.
sasap.presov@gmail.com
Stela Šoganičová
Vedúca pobočky SAŠAP Ružomberok
Som študentkou magisterského stupňa v odbore psychológia na filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a taktiež vedúcou pobočky SAŠAP-u. Keďže pobočka u nás bola založená nedávno, tak postupne s členmi rozbiehame jej chod a informujeme verejnosť o problematike duševného zdravia pomocou prednášok, workshopov alebo formou online seminárov, sociálnych sietí ako i ďalších aktivít. SAŠAP mi ponúka získavanie nových skúsenosti, nadobudnutie zručností a množstvo zážitkov, prináša mi možnosť spoznávať stále nových ľudí, vytvárať priateľstvá na celkom Slovensku a vďaka tejto organizácii mám spolu s našim tímom na pobočke otvorenú cestu, na ktorej sme súčasťou skvelých projektov v našej psychologickej oblasti.
sasap.ruzomberok@gmail.com
Petra Kocúrová
Vedúca pobočky SAŠAP Banská Bystrica
Aktuálne som študentkou tretieho ročníka bakalárskeho stupňa v odbore psychológia v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Súčasťou SAŠAP-u som sa stala v druhom ročníku s cieľom viac rozvíjať samú seba v oblasti psychológie, ale aj ostatných v rámci prednášok a rôznych akcií, ktoré sme doposiaľ organizovali. Členstvo v SAŠAP-e mi doposiaľ dalo veľmi veľa – nové priateľstvá, skúsenosti, zručnosti, ale aj motiváciu. Ako vedúca Banskobystrickej pobočky chcem naďalej ponúkať zaujímavé a potrebné informácie z oblasti duševného zdravia širokej verejnosti v rámci našich prednášok, workshopov a akcií.
sasap.bystrica@gmail.com
Katarína Dočárová
Vedúca pobočky SAŠAP Nitra
Po nesprávnom výbere vysokej školy a roku utrpenia som sa v roku 2020 dostala na Univerzitu Konštantína Filozofa, kde aktuálne študujem svoju vysnívanú psychológiu. Členkou SAŠAPu som sa stala už v prvom semestri a bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Nie len, že mi SAŠAP ponúkol možnosť angažovať sa do organizácie rôznych eventov, ale takisto mi pomohol nadviazať nové kamarátstva a stať sa členom pevne zomknutého kolektívu. Mojou úlohou je viesť tím úžasných ľudí, ktorí sa v priateľskej atmosfére spoločne podieľajú na organizácií a uskutočňovaní prednášok a rôznych akcií a na vytváraní čo najideálnejších podmienok pre budúcich členov SAŠAPu.
sasap.nitra@gmail.com
Gabriel Hambalko
Vedúci pobočky SAŠAP Trnava
Psychológia ma zaujala už v detstve a dnes mám tú možnosť ju študovať na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. K SAŠAPu ma viedla vízia sebarozvoja a entuziazmus - chuť spraviť niečo pre rast asociácie tohto typu. Je to pre mňa miesto, kde nájdem nie len ľudí nasmerovaných tou istou cestou psychológie ako ja, ale aj ľudí, ktorí sú ochotní a schopní venovať svoj čas sprostredkovaniu informácií o psychológii širšiemu obecenstvu aktívnym a skutočne záživným spôsobom.
sasap.trnava@gmail.com
Tamara Selecká
Vedúca pobočky SAŠAP Bratislava
Študujem psychológiu, aktuálne štvrtý ročník na magisterskom stupni na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovaním psychológie si plním svoje sny, ktoré pramenia už z útleho detstva. Do Sašapu som sa zapojila vo svojom druhom ročníku s cieľom rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti ako študentka psychológie. Členstvo v Sašape mi dalo nie len motiváciu sa ďalej rozvíjať ako jednotlivec, ale aj možnosti zapojiť sa do rôznych aktivít, spoznať množstvo inšpiratívnych ľudí a vidieť ako reálna tímová spolupráca funguje, vyzerá a môže sa rozvinúť do priateľstva a produktivity zároveň. Ako vedúca Bratislavskej pobočky chcem svojim tímovým hráčom/ hráčkam aj tým budúcim, ponúknuť tu istú priateľskú atmosféru, priestor kde sa môžu prejaviť ako mne druháčke túto možnosť Sašap ponúkol a neustále ponúka.
sasap.bratislava@gmail.com

Galéria

Kontakt

Všetky aktuálne informácie o našom fungovaní, súťažiach a podujatiach nájdete na našom oficiálnom Facebooku
© 2021 sasap.org - Všetky práva vyhradené